Početna strana

AEGEE (Association des États Généraux des Ètudiants de l’Europe) je najveća evropska multidisciplinarna studentska organizacija. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE je otvoren za studente sa svih fakulteta i disciplina. Osnovan je 1985. godine u Parizu i do danas je narastao u mrežu od 13.000 prijatelja i prisutan je u 200 gradova i 40 zemalja širom Evrope. AEGEE sprovodi Evropi u praksi ideju o Evropi bez granica. Obavljajući svoju ulogu, AEGEE ostvaruje direktan kontakt između 13.000 studenata iz 40 zemalja.

Source file for AEGEE-Europe logo's

Source file for AEGEE-Europe logo’s

Some call it Europe, we call it home!

VIZIJA
AEGEE teži demokratskoj, različitoj i neograničenoj Evropi na socijalnom, ekonomskom i političkom nivou i podržava učešće mladih u konstrukciji i razvoju planova za budućnost.

MISIJA
AEGEE pokreće studente i mlade ljude u Evropi da preuzmu aktivnu ulogu u društvu time što omogućuje brojne prilike za dijalog i učenje i delovanje na polju aktivizma. Pored toga AEGEE jača i međusobno razumevanje i približava Evropu mladim ljudima.

Neki je zovu Evropa, mi je zovemo dom!