Održana uvodna prezentacija za nove članove

U utorak, 07. juna 2016. godine članovi AEGEE Banja Luka održali su prezentaciju i prijem novih članova. Budićim članovima prezentovane su opšte informacije o AEGEE-u, njegova struktura i kako ona funkcioniše, AGORA kao jedan od najvećih i najznačajnijih događaja za AEGEE članove, te Ljetni univerziteti, najveći i najduži AEGEE projekat. Prezentaciju su vodili: Jovana Kelečević, Žarko Jović i Ena Hadžić. Po završetku prezentacije, svi zainetresovani su popunili pristupnice i uručene su im članske kartice. AEGEE Banja Luka se pridružilo devet novih članova.

aegee-prezentacija1