Upravni odbor (Board)

Upravni odbor (Board) broji 7 članova.

Predsjednica: Jovana Kelečević

jovana-kelecevic

Rođena u Banjoj Luci 21.10.1994. godine. Svoju srednju školu je završila u banjolučkoj Gimnaziji. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je trenutno treća godina. Član je Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, član je skupštine Unije studenata Republike Srpske. Prvi ozbiljniji angažman u NVO sektoru imala je kao marketing koordinator i PR u organizaciji IAESTE BH. Nakon ovog, odlučila je da se pridruži organizaciji Aegee-Banja Luka. Prva svoja iskustva prošla je kao menadžer za lokalne aktivnosti, nakon čega je postala potpredsjenik našeg lokala da bi sada držala predsjedničku funkciju.

Potpredsjednik: Žarko Jović

zarko-jovic

Rođen 13. jula 1996. godine u Doboju gdje završava osnovnu i srednju školu. Svoje školovanje nastavlja u Banjoj Luci na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron. Student je prve godine sanitarnog inžinjeringa. U lokalu AEGEE-Banja Luka je od februara 2016. godine i trenutno obavlja funkciju potpredsjednika.

Sekretar: Davor Strika

davor-strika

Rođen 7. oktobra 1989. godine. Po zvanju master politikolog. Osnovne studije politikologije završio na FPNBL, dok master studije završava na FPNBG. Trenutno student master međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Dugogodišnji član većeg broja nevladinih i omladinskih organizacija. Član Aegee-a od 2015.godine.

Blagajnik: Miloš Blagojević

milos-blagojevic

Miloš Blagojević rođen je 6. februara 1985. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovu i srednju školu. Studira informacione tehnologije. Omladinski lider, trener edukator i facilitator za programe ličnog, organizacionog i razvoja civilnog društva. Ima bogato iskustvo u projektnom, organizacionom i menadžmentu ljudskih resursa stečeno kroz dugogodišnje iskustvo u radu studentskih i omladinskih organizacija. Tokom dosadašnjeg angažmana bio je član Skupštine Unije studenata Republike Srpske, obavljao je funkciju predsjednika Komisije za međunarodnu saradnju u Studentskom parlamentu Banja Luka, funkciju predsjednika Saveza studenata Elektrotehničkog fakulteta Banja Luka, funkciju predsjednika AEGEE Banja Luka – Evropski studentski forum Banja Luka i trenutno obavlja funkciju generalnog sekretara Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Koordinator za ljudske resurse (HR koordinator): Živko Ćetojević

zivko-cetojevic

Rođen 12. juna 1996. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić“ pohađao u Doboju od 2004. do 2011. godine kada upisuje Medicinsku školu u Doboju. Srednju školu završava 2015. godine kao učenik generacije. Trenutno je student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Član AEGEE-a je od februara 2016. godine gdje obavlja funkciju HR – koordinatora.

Koordinator za odnose sa javnošću (PR koordinator): Biljana Martić

biljana-martic

Rođena 10. novembra 1994. godine u Banjoj Luci. U svom rodnog gradu završava OŠ „Dositej Obradović“, gdje je nagrađena Vukovom diplomom. Kasnije upisuje i završava banjolučku Gimnaziju, nakon čega upisuje studije. Trenutno je student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Član Aegee-Banja Luka je od februara 2016. godine.

Koordinator za lokalne aktivnosti (LA koordinator): Ena Hadžić

ena-hadzic

Rođena 12. marta 1992. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu „Jovan Cvijić“ u Banjoj Luci završila 2007. godine kao učenik generacije. Dobitnik Vukove diplome za postignuti uspjeh tokom osnovnog školovanja. Srednju Građevinsku školu, smjer građevinski tehničar uspješno završava 2011. godine u Banjoj Luci. Trenutno je apsolvent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Stipendista je Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske od 2012. godine. Član Aegee Banja Luka je od 01. juna 2015. godine, gdje obavlja funkciju koordinatora za lokalne aktivnosti.