Šta je AEGEE ?

AEGEE (Association des États Généraux des Ètudiants de l’Europe) je jedna od najvećih evropskih multidisciplinarnih studentskih organizacija. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE je otvoren za studente sa svih fakulteta i disciplina.

Osnovan je 1985. godine u Parizu i do danas je narastao u mrežu od 13.000 prijatelja i prisutan je u 200 gradova i 40 zemalja širom Evrope. AEGEE sprovodi Evropi u praksi ideju o Evropi bez granica. Obavljajući svoju ulogu, AEGEE ostvaruje direktan kontakt između 13.000 studenata iz 40 zemalja.

AEGEE

AEGEE Europe aktivno učestvuje u delatnostima Saveta Evrope, ima konsulatativni status u Ujedinjenim Nacijama kao i operativan status u UNESCO-u. Punopravan je član European Youth Forum-a i ima direktnu saradnju sa Svetskom Bankom, OEBC-om i OECD-om.

Šta AEGEE čini istinski evropskim je to da AEGEE ne koristi nacionalni nivo, već se potpuno oslanja na lokalne grupe (tzv. antene) u universitetskim gradovima širom Evrope. Sama struktura ne dozvoljava stvaranje fizičkih i trudi se da izbriše postojanje mentalnih granica medju studentima koji dolaze iz svih krajeva Evrope. Na kraju, aktivnosti svih “antena “su koordinirane od strane Evropske Komisije.

Antena” je ime lokalnog AEGEE-a. Ona obično organizuje najmanje jedan evropski dogadjaj u toku godine kao i lokalne aktivnosti. Postoji 270 antena i AEGEE kontakt grupa od Moskve do Londona, od Istanbula do Štokholma.

AEGEE

VIZIJA
AEGEE teži demokratskoj, različitoj i neograničenoj Evropi na socijalnom, ekonomskom i političkom nivou i podržava učešće mladih u konstrukciji i razvoju planova za budućnost.

MISIJA
AEGEE pokreće studente i mlade ljude u Evropi da preuzmu aktivnu ulogu u društvu time što omogućuje brojne prilike za dijalog i učenje i djelovanje na polju aktivizma. Pored toga AEGEE jača i međusobno razumijevanje i približava Evropu mladim ljudima.

Djelatnosti kojima se AEGEE Europe bavi se mogu podijeliti na kategorije:

  • Aktivno građanstvo (Active Citizenship) – omogućava mladima da tokom svog studiranja steknu znanja i vještine koje će njima kasnije služiti pri zapošljavanju i daljem napredovanju u profesionalnoj karijeri.
  • Visoko obrazovanje (Higher Education) – promocija primjene Bolonjske deklaracije, povećanja studentske mobilnosti, vrijednovanja neformalnog obrazovanja, itd.
  • Kulturološke razmene (Cultural Exchange) – promocija različitosti kulturnih baština evropskih zemalja kroz jezik, ples, narodne običaje, kuhinju, umetnost, itd.
  • Promocija mira i stabilnosti u Evropi (Peace and Stability) – osposobljavanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u rješavanju političkih konflikta različitog karaktera u regionima Evrope (bivša Jugoslavija, Grčko-Tursko-Kiparski spor, problemi na Kavkazu, odnosi Rusija – Ukrajna, itd.) putem međusobnog dijaloga, saradnje i stvaranja evropskog tolerantnog građanskog društva.

Interkulturalna razmjena
AEGEE omogućava članovima različitog kulturnog, etničkog i socijalnog porijekla da se sretnu i nauče nešto više o sopstvenim različitostima kako bi se međusobno lakše razumeli. AEGEE podržava mobilnost i ohrabruje mlade ljude da pređu granice i steknu nove prijatelje, da razbiju stereotipe i ojačaju toleranciju, poštovanje i solidarnost.

Profesionalni napredak i neformalno obrazovanje
AEGEE daje priliku svojim članovima da se obrazuju na neformalnom nivou i da na taj način steknu znanja koja će im služiti u daljoj karijeri. Učestvujući u radu AEGEE-a, raznim kursevima, radionicama i seminarima koje on organizuje, članovi jačaju svoje kompetencije, kao što su javni nastup, komunikacione i liderske sposobnosti, rad u timu, što će ih svakako staviti u bolji položaj od konkurencije prilikom traženja posla.

Tematski projekti
Tematski projekti, bilo lokalni ili nacionalni, su inicijative koje pokreću članovi AEGEE-a. Oni se bave trenutnim izazovima u evropskom društvu, podižu svest mladim ljudima o njima i predlažu rešenja sa studentskog stanovišta. Rezultat ovog rada je značajan uticaj na ljude unutar i van AEGEE-a.

Zastupanje i politika
AEGEE prikuplja mišljenja studenata u Evropi i prezentuje ih zainteresovanima kroz kampanje, lobije, konferencije i članstva u većim zastupničkim platformama. Takođe, AEGEE informiše studente o uticajima koji evropske politike imaju na njihove živote i o prilike koje one nude.

Forum za diskusiju
AEGEE prikuplja mišljenja studenata u Evropi i prezentuje ih zainteresovanima kroz kampanje, lobije, konferencije i članstva u većim zastupničkim platformama. Takođe, AEGEE informiše studente o uticajima koji evropska politika ima na njihove živote i o prilikama koje one nude.

ZAŠTO AEGEE?
Zato što želimo otvorenu i tolerantnu Evropu bez granica i predrasuda.
Zato što za nas granice ne postoje.
Zato što znamo da možemo i umemo i to dokazujemo iz godine u godinu.
Zato što imamo prijatelje širom Evrope koje možemo da posetimo kad god to poželimo.
Zato što je super provod.

NAŠI CILJEVI?
promovišemo ujedinjenje Evrope bez predrasuda
omogućavamo stvaranje otvorenog i tolerantnog društva današnjice i sutrašnjice
ojačavamo demokratiju, ljudska prava, toleranciju, civilno društvo, mobilnost i evropsku dimenziju u obrazovanju
podstičemo stalno usavršavanje mladih

KAKO TO POSTIŽEMO?
Omogućavajući saradnju, komunikaciju i integraciju studenata Evrope.

GDE SMO AKTIVNI?
na polju visokog obrazovanja
na polju kulturalnih razmena
na polju mira i stabilnosti
na polju aktivnog građanskog društva

Projekti koji se rade u AEGEE-u možemo podeliti na one koje su aktuelni neko vreme i one koji su aktuelni svake godine. Najpoznatiji od njih je Letnji Univerzitet (Summer University), najstariji projekat AEGEE Europe, koji se još od 1987. održava sve do danas gde svaki AEGEE lokal tokom leta okupi i ugosti oko tridesetak članova drugih AEGEE lokala sa temom predstavljanja domaće kulturne baštine gostima iz Evrope.

Danas postoji više tipova letnjih univerziteta:

  • Putujući letnji univerzitet ( Traveling Summer University ) – najčešće ga organizuje više lokala zajedno
  • Kurs jezika ( Language Course ) – organizuje ga lokal sa ciljem da učesnici nauče jezik zemlje u kojoj se organizuje
  • Kurs jezika + ( Language Course + ) – slično kao standardni kurs jezika ali sa znatno većim fondom časova
  • Letnji univerzitet ( Summer University ) – organizuje se u jednom ili dva grada od strane jednog ili više lokala i prati ga odredjena tematika.

Za više informacija o Summer University projektu, posjetite službenu stranicu.

Lista ovogodišnjih SU-a

Ljetni univerziteti